Internationell ortopedisk medicin ( OMI )

Internationell ortopedisk medicin ( OMI ) innebär en systematisk undersökning och behandling av rörelseapparatens mjukdelar det vill säga smärta och skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, slemsäckar samt smärta och skador i nacke och rygg.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande och rörelseökande åtgärder så som mobilisering, traktionsbehandling, manipulation, stretching, djupa tvära friktioner samt förebyggande åtgärder i form av individuellt utprovat träningsprogram för att bibehålla effekten av behandlingen.