Ortopedisk manuell terapi ( OMT )

Ortopedisk manuell terapi

( OMT ) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man gör en manuell systematisk undersökning av rörelse-stödjeorganen det vill säga nacke, rygg, leder, muskler och nerver. Utifrån funktionsanalysen upprättas i samråd med dig, en behandlingsplan.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till en enskild led eller symtomgivande struktur. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall.